Kenmerken van de Leerling Enquête

 

Betrouwbare enquête, met betrouwbare resultaten

De leerling enquête maakt gebruik van een 5-puntsschaal. Hierdoor is er een neutrale antwoordmogelijkheid, zodat er minder kans is op positieve of negatieve scheefheid bij het beantwoorden van de vragen.

In de resultaten worden buitenproportionele uitschieters verwijderd. Er wordt een normale verdeling gemaakt van de antwoorden per vraag, zodat u inzicht krijgt in de variantie en betrouwbaarheid per vraag.

Alle competenties worden meerdere keren onderzocht, zodat u per competentie een afgewogen gemiddelde score krijgt.

 

Begrijpelijke taal voor leerling

In de leerling enquête worden vragen gesteld aan de hand van gedragsindicatoren, die gekoppeld zijn aan de 7 competenties voor het onderwijs. De vraagstelling van de enquête is echter in begrijpelijke taal voor leerlingen van het voortgezet onderwijs.

Dat wil zeggen dat er geen dubbelzinnige vragen worden gesteld, er geen moeilijke woorden worden gebruikt, en rekening is gehouden met het concentratieniveau van de leerling.

Zodoende bestaat de enquête uit 31 vragen. Voldoende vragen om alle competenties te onderzoeken, maar niet teveel, zodat de leerling de enquête niet halverwege beu is.  

U kunt de vragen die gesteld worden in de leerling enquête hier zelf bekijken.

Voorbeeld van een leerling vraag uit de leerling enquête op jouwmening.nu

Voorbeeld van de leerling enquête op een smartphone

 

Gebaseerd op 7 competenties voor leraren

De competenties die in de leerling enquêtes worden ondervraagd zijn de zeven SBL competenties, die naar aanleiding van de bekwaamheidseisen voor leraren zijn opgesteld. Deze bekwaamheidseisen staan in de Wet op beroepen in het onderwijs (BIO). De zeven competenties zijn vanuit deze bekwaamheidseisen opgesteld door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL).

Aan iedere competentie zijn verschillende gedragsindicatoren gekoppeld, waarop de enquête-vragen direct gebaseerd zijn. Door de verschillende scores per competentie bij elkaar te nemen krijgt u een goed overzicht van uw bekwaamheid per competentie. 

Het betreft de volgende zeven competenties:

  1. Interpersoonlijk competent
  2. Pedagogisch competent
  3. Vakinhoudelijk en didactisch competent
  4. Organisatorisch competent
  5. Competent in het samenwerken met collega’s
  6. Competent in samenwerking met de omgeving
  7. Competent in reflectie en ontwikkeling

 

Onderdeel van de Competentiemonitor

De leerling enquête is een veelgebruikt evaluatie-onderdeel uit de Competentiemonitor; een digitaal instrument voor competentie management in het onderwijs.

We willen u een kans geven om een van de evaluatie onderdelen van de Competentiemonitor uit te proberen. Op deze manier kunt u kennis maken met een belangrijk onderdeel uit de Competentiemonitor, zonder dat u uw school eerst hoeft te overtuigen de Competentiemonitor af te nemen.

In de Competentiemonitor Leerling Enquête kunt u uw geschiedenis van voorgaande enquêtes bekijken, en uw resultaten vergelijken met die van uw collega's en het landelijk gemiddelde. Ook ziet u in de Competentiemonitor Leerling Enquête wat uw score is per competentie. 

 

 

 

Start gratis en vrijblijvend uw leerling enquête!

 

De enquête-link ontvangt u in de inbox van uw school e-mailadres. Wanneer al uw leerlingen de enquête hebben afgenomen sluit u via de link in uw e-mail de enquête, en ontvangt u hier vervolgens automatisch de resultaten van de enquête.